úterý, září 06, 2005

Směrodatný odhad obětí Černobylské havárie?

Nový odhad celkového počtu obětí exploze a následné radiace při havárii Černobylské jaderné elektrárny je: 4000. Dalších 4000 dětí(dle některých zdrojů 40 000,což je asi nesmysl), které byly vystaveny radioaktivnímu izotopu jódu-131(o poločasu rozpadu jen 8 dní) v mléce, trpí rakovinou štítné žlázy, na kontaminovaném území o ploše cca 200 000 km2 .Celkové množství uvolněné radioaktivity bylo 14 exabequerelů (14 x 1018 bequerelů).


Předchozí odhady počtu úmrtí, se pohybovaly mezi 50(pracovníci podílející se na odstranění zamoření přímo v areálu jaderné elektrárny, bezprostředně po výbuchu) a stovkami tisíc po celé Evropě-v závislosti na kritériích ale také na záměrech a přesvědčení těch,kteří předkládali ony odhady.


Ovšem dle nejnovější studie OSN se skutečný počet obětí pohybuje kolem 3940-z celkového počtu 586 000 nejvíce zasažených: 200 000 lidí podílejících se na odstraňování škod, 116 000 evakuovaných z okolí elektrárny a 270 000 obyvatel nejzamořenějších oblastí(nejzamořenější oblasti ne úplně odpovídají jejich vzdálenosti od samotné elektrárny: dík směru větru, typu terénu atd. jsou mnohé oblasti blízko elektrárny méně kontaminované než ty vzdálenější). Další následky na zdraví lidí vystavených radiací samozřejmě způsobil celkový stres.

Údajně by na přirozenou rakovinu stejně zemřelo(a zemře) 25% zasažených, zatímco podíl rakoviny způsobené radiací z havárie na celkovém počtu pozorovaných rakovinných onemocnění jsou jen 3%.Jeden z vědců prohlásil, že tato čísla se budou většině lidí zdát příliš nízká.

[25% mi připadalo příliš mnoho, ale opravdu: 27% úmrtí mužů a 23% úmrtí žen je celosvětově způsobeno rakovinou. Avšak: nejspíše byly tyto 3% brány z celkové populace, kdyby se posuzovalo zastoupení rakoviny způsobené(pravděpodobně) ozářením u mladších lidí, nejspíš by to bylo o mnohem víc než 3%. V roce 1950 připadlo na rakovinu 15% respektive 16 % úmrtí-úmrtnost na rakovinu se takto zvedla mimojité i proto, že v současnosti se mnoho lidí dožívá ještě vyššího věku a umírají(bez šance na vyléčení již celkově věkem poškozeného těla) velmi často právě na rakovinu]


Za nemalou část případů rakoviny štítné žlázy je pravděpodobně zodpovědná zvýšená intenzita prováděných radiologických vyšetření( používá se také jód-131,zjišťuje se správná funkce štítné žlázy, která velmi účinně shromažďuje přijímaný jód), jenž následovaly po havárii jako snaha monitorovat následky u obyvatel. Tyto dvě příčiny rakoviny štítné žlázy je možno jednoduše rozlišit, jelikož rakovina způsobená radioaktivním jódem působícím v dětství ve štítné žláze se projeví zhruba po 10 letech, ovšem vzrůst dětské rakoviny štítné žlázy byl pozorován již rok po havárii(1987).Při takovýchto plošných vyšetřeních mohou statistiky zkreslovat také časté nálezy nezhoubných(benigních) drobných nádorů, které by se nemusely vůbec projevit.


Bývalý vědec WHO (World Health Organisation) zabývající se radiací prohlásil: Při utváření obsahu samotné studie mohla mít značný vliv IAEA (International Atomic Energy Agency), která propaguje jadernou energetiku. Na to odvětil bývalý vědec IAEA zabývající se radiací: Černobyl[ v ústech oponentů jaderné energetiky] posunul vývoj jaderné energetiky o desetiletí nazpět a tato studie pomůže ukázat jeho skutečný dopad.

dodatky:
Vyznamenání pro účástníky na odstraňování následků nehody Černobylské jaderné elektrárny->


hlavní zdroj: newscientist.com0 Comments:

Okomentovat

<< Home